• Cleopatra - 2015 Małgorzata BańkowskaCleopatra - 2015 Małgorzata Bańkowska
 • Danuta 'Inka' Siedzikówna - 2014 Małgorzata BańkowskaDanuta 'Inka' Siedzikówna - 2014 Małgorzata Bańkowska
 • Nancy 'White Mouse' Wake - 2015 Małgorzata BańkowskaNancy 'White Mouse' Wake - 2015 Małgorzata Bańkowska
 • Krystyna Skarbek - Christine Granville - 2014 Małgorzata BańkowskaKrystyna Skarbek - Christine Granville - 2014 Małgorzata Bańkowska
 • Captain Zoe Bedell - 2013 Małgorzata BańkowskaCaptain Zoe Bedell - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Loretta Perfectus Walsh - 2013 Małgorzata BańkowskaLoretta Perfectus Walsh - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Liaison Danuta 'Małgorzata' Orłowska - 2013 Małgorzata BańkowskaLiaison Danuta 'Małgorzata' Orłowska - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Stefania 'Barbara' Wojtulanis-Karpińska - 2013 Małgorzata BańkowskaStefania 'Barbara' Wojtulanis-Karpińska - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Major Ludmiła Pawliczenko - 2013 Małgorzata BańkowskaMajor Ludmiła Pawliczenko - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Pneumonia - 2013 Małgorzata BańkowskaPneumonia - 2013 Małgorzata Bańkowska
 • Axis - 2012 Małgorzata BańkowskaAxis - 2012 Małgorzata Bańkowska
 • Saw a Cat - 2011 Małgorzata BańkowskaSaw a Cat - 2011 Małgorzata Bańkowska
 • T-Rex - 2011 Małgorzata BańkowskaT-Rex - 2011 Małgorzata Bańkowska
 • Plantation - 2011 Małgorzata BańkowskaPlantation - 2011 Małgorzata Bańkowska
 • Condom - 2011 Małgorzata BańkowskaCondom - 2011 Małgorzata Bańkowska
 • Spectrum - 2009 Małgorzata BańkowskaSpectrum - 2009 Małgorzata Bańkowska
 • Corkscrew - 2008 Małgorzata BańkowskaCorkscrew - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Eccentric Drill - 2008 Małgorzata BańkowskaEccentric Drill - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • My sister is morfina - 2008 Małgorzata BańkowskaMy sister is morfina - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Esperal - 2008 Małgorzata BańkowskaEsperal - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • DISCOnnected - 2008 Małgorzata BańkowskaDISCOnnected - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Ballad - 2008 Małgorzata BańkowskaBallad - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Deep faith - 2008 Małgorzata BańkowskaDeep faith - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Verdana - 2008 Małgorzata BańkowskaVerdana - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Bass Guitar - 2008 Małgorzata BańkowskaBass Guitar - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Limfa - 2008 Małgorzata BańkowskaLimfa - 2008 Małgorzata Bańkowska
 • Fets - 2007 Małgorzata BańkowskaFets - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Erotic Balls - 2007 Małgorzata BańkowskaErotic Balls - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Less than... - 2007 Małgorzata BańkowskaLess than... - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Limited Edition - 2007 Małgorzata BańkowskaLimited Edition - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • The pain of hearing - 2007 Małgorzata BańkowskaThe pain of hearing - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • SM - 2007 Małgorzata BańkowskaSM - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Zdalniesterowana - 2007 Małgorzata BańkowskaZdalniesterowana - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Old disguise - 2007 Małgorzata BańkowskaOld disguise - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • Nirvana - 2007 Małgorzata BańkowskaNirvana - 2007 Małgorzata Bańkowska
 • High Heels - 2007 Małgorzata BańkowskaHigh Heels - 2007 Małgorzata Bańkowska