Małgorzata Bańkowska

titanium king Małgorzata Bańkowska painting surrealism surreal artist authority krol wladza absolutna despotyzm despotism autorytaryzm authoritarianism absolute powerbrazy surrealistyczne artysta surrealistyczny surrealizm polska sztuka wspolczesna malarstwo polskie malarstwo sztalugowe
Titanium King, 2017 Małgorzata Bańkowska

Tilte: Titanium King
Year of creation: 2017
Technique: acrylic on canvas
Size: 70 x 100 cm

I am, indeed, a king, because I know how to rule myself.

- Pietro Aretino