Małgorzata Bańkowska

Małgorzata Bańkowska Red Gallery my sister is morphine polska sztuka rysunek polish art drawing erotyka fetysz erotic fetish biomechanika biomechanics
My Sister is Morphine, 2008 Małgorzata Bańkowska