Małgorzata Bańkowska

Time Machine 2023, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Time Machine 2023, Małgorzata Bańkowska