Małgorzata Bańkowska

Scrapper 2023, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Scrapper 2023, Małgorzata Bańkowska