Małgorzata Bańkowska

Nike 2022, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Nike 2022, Małgorzata Bańkowska