Małgorzata Bańkowska

Flipper 2023, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Flipper 2023, Małgorzata Bańkowska