Małgorzata Bańkowska

Daddy 2023, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Daddy 2023, Małgorzata Bańkowska