Małgorzata Bańkowska

Columns 2023, Małgorzata Bańkowska mono stereo rysunek tuszem na papierze ink artwork ink drawing on paper dystopian art surrealizm sztuka dystopijna
Columns 2023, Małgorzata Bańkowska